Upoznajte naš pravno-kriminalistički tim

Po prvi put vam predstavljamo naš pravno-kriminalistički tim koji stoji iza brojnih pokrenutih inicijativa i sankcionisanih protivpravnih radnji u oblasti ekološkog prava u Crnoj Gori u posljednje dvije i po godine, sa posebnim fokusom na oblast zaštite dobrobiti životinja. Iako se organizacija bavi ovom tematikom od samog osnivanja 2017. godine, svjesni neophodnosti profesionalizacije rada i povećanog obima posla, naš tim je zahvaljući podršci naših donatora i partnera, a naročito međunarodne organizacije Network for Animals, postepeno uključio i lica iz oblasti pravnih nauka i kriminalistike.

Tako se timu početkom 2021. godine pridružuje Stefan Šljukić kao pravni konsultant, a od maja iste godine i kao advokat Udruženja Korina u Crnoj Gori. S obzirom na to da je svako naše djelovanje zasnovano na dosljednoj primjeni pravnih propisa, ali i pripremi predloga za izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata, Stefanova stručna, efikasna i profesionalna usluga nam daje veliki vjetar u leđa. Iako je ekološko pravo bila novina za njega, nakon skoro tri godine kontinuiranog rada, njegova ekspertiza u ovom domenu je prilično ojačana, pa očekujemo da ćemo ga u budućnosti vidjeti kao jednog od vodećih eksperata za ekološko pravo u Crnoj Gori.

„Iako je ekološko pravo bila novina za njega, nakon skoro tri godine kontinuiranog rada, njegova ekspertiza u ovom domenu je prilično ojačana, pa očekujemo da ćemo ga u budućnosti vidjeti kao jednog od vodećih eksperata za ekološko pravo u Crnoj Gori.”

Već krajem 2022. godine timu se pridružuje Danijela Đurković, magistar kriminalistike. Iako je ova oblast i za nju bila nepoznanica, brzo se uklopila u tim kao naš prvi konsultant za kriminalistiku, preuzimajući jedan po jedan pridošli slučaj. Da bi dobila odgovore na mnoga pitanja od interesa za predmete koje vodimo pred nadležnim organima, Danijela primjenjuje kriminalističke metode u svojim istraživanjima i pronalazi nezakonitosti, kako u djelovanju građana, tako i propuste u djelovanju nadležnih organa. Analitičkim promišljanjem i kreativnim pristupom u rješavanju problema predviđa tok i ishod fenomena krivičnih/prekršajnih djela iz glave 25 Krivičnog zakonika i drugih materijalnih zakona od značaja, naročito Zakona o zaštiti dobrobiti životinja. Poštujući relevantnu legislativu i vladavinu prava, poznavajući kriminalističko-forenzičku disciplinu i njenu snagu primjene, zajedno sa ostatkom tima svakodnevno radi na rješavanju ovih slučajeva.

Zajedničkim snagama Stefan i Danijela, poznavajući kriminalističke i pravne postulate, pravilno procjenjuju informativne sadržaje koje prikupljaju samostalno i/ili dobijaju od ostatka tima, odnosno od građana koji nam prijavljuju potencijalno nezakonite aktivnosti. Ipak, ne postaju sve prikupljene informacije i prijave slučaj. Procjena je bazirana na samom sadržaju nekog djela i njegovoj ozbiljnosti. Kada procijenimo da će nam za neki slučaj biti potrebno više vremena da ga riješimo, te da nadležni organi imaju neozbiljan pristup prema njemu, i da nijedna druga organizacija ne radi na istom, tada mi stupamo na scenu. Tako smo ove godine obilježili četiri godine bez održavanja manifestacije „Gađanje kokota” na crnogorskom primorju, koja je uključivala povredu propisa u oblasti zaštite dobrobiti životinja i upotrebe oružja, protiv koje su se decenijama borili aktivisti, ali tek našim uključivanjem, aktivnost je zaustavljena i procesuirana. Cilj nam je da građani sami postanu više proaktivni, te radimo dosta na informisanju javnosti o svim ovim temama, naročito putem naših društvenih mreža, jer smatramo da dugoročno rješenje nije da organizacije civilnog društva preuzimaju svu odgovornost na sebe, što često nije ni moguće (npr. kada nemamo pravnu legitimaciju). To nas pak ne sprječava da uradimo sve što je u našoj moći da tužilaštvo, policija i ostala tijela uvide značaj nekog predmeta kojeg su možda već na početku nepravedno zapostavili i bacili u zapećak.

„Ove godine smo obilježili četiri godine bez održavanja manifestacije Gađanje kokota na crnogorskom primorju, koja je uključivala povredu propisa u oblasti zaštite dobrobiti životinja i upotrebe oružja, protiv koje su se decenijama borili aktivisti, ali tek našim uključivanjem, aktivnost je zaustavljena i procesuirana.”

Tako smo od početka ove godine do kraja devetog mjeseca imali 24 nova slučaja, od kojih su neki uspješno riješeni, a neki privremeno zatvoreni. Proširenjem tima i unapređenjem postojećih sposobnosti i metoda rada, nadamo se da ćemo naredne godine uspjeti da taj broj premašimo.

Dinamiku, razvoj i pojavne oblike nezakonitog postupanja u oblasti ekološkog prava mora pratiti visok stepen organizovanosti, profesionalnosti i stručnosti i među samim organizacijama civilnog društva koje su izabrale da se njime bave. Kako bismo unaprijedili svoje djelovanje na polju suzbijanja nezakonitih radnji u oblasti zaštite dobrobiti životinja i životne sredine, ali i drugih oblasti u domenu rada organizacije, nadamo se da ćemo naredne godine proširiti svoje pravno-kriminalističke i terenske timove, kako u Crnoj Gori, tako i u Bosni i Hercegovini, gdje organizacija djeluje od 2022. godine.

Ukoliko vi imate neke informacije koje želite da podijelite sa našim pravno-kriminalističkim timom ili želite da dobijete savjet za vašu konkretnu situaciju, a tiče se ovih tema, možete im pisati na legalteam@korina.me. Naravno, naše društvene mreže i službeni telefon su vam uvijek na raspolaganju (preporučujemo pisanje kratke poruke umjesto poziva, nakon čega će vas naš tim kontaktirati prvog sledećeg radnog dana).
Danijela Đurković

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.