Community

Vjerujemo u snagu zajednice i javni interes koji mora biti zaštićen propisima i djelatnošću organa javne vlasti. Ljudi moraju da znaju da imaju pravo da utiču na donošenje odluka u lokalnoj zajednici koje ih se tiču.

Život na respiratoru: Improvizuj, prilagodi se i prevaziđi

Trainer: Donnie Brasco

Ovom prilikom želimo da vas upoznamo sa nesvakidašnjom ličnošću, herojem iz sjenke koji je riješio da svojim primjerom ohrabri druge da zavole sebe. Alen Talić je rođen 1991. godine u Sloveniji, a odrastao je i trenutno živi u bosanskom gradu Zenici. Njegova životna priča je nas nekolicinu koji smo imali priliku da razgovaramo sa njim duboko zamislila.

Trainer: Donnie Brasco

Od 1. aprila ove godine smo od strane Sektora granične policije upoznati sa postojanjem interne naredbe usvojene poslednje sedmice marta kojom je nareženo da se građanima opštine Nikšić i drugih susjednih opština ne dozvoljava napuštanje teritorije Crne Gore u pravcu Bosne i Hercegovine.

O nama

Udruženje Korina je registrovano nevladino i neprofitno udruženje građana koje djeluje u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Naša misija je rad na poboljšanju sistema koji treba da doprinese boljem suživotu između ljudi, životinja i prirode.

Copyright 2024 Korina. Sva prava zadržana.