Dvije godine Udruženja Korina u BiH – Predstavljamo novog člana našeg pravno-kriminalističkog tima

balloon of number two

Na današnji dan 2022. godine Udruženje Korina je zvanično počelo da djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine kao registrovana nevladina (neprofitna) organizacija. Sȃmo udruženje je osnovano u aprilu iste godine u Trebinju, gdje mu je i sada sjedište.

Nakon pet godina od osnivanja Udruženja za podsticanje suživota Korina u Crnoj Gori, shvatili smo da je došlo vrijeme za nove korake, nove projekte i nove izazove. Nimalo ne zapostavljajući napore preduzete u Crnoj Gori kojima smo i dalje u potpunosti posvećeni – i takođe zahvaljujući njima – postepeno smo uviđali da stičemo nova poznanstva i obaveze koje su se pretvorile u nova partnerstva, prvenstveno na području Hercegovine, Podrinja i Sarajeva, ali tada još uvijek nismo imali pravnu legitimaciju da ih predstavimo javnosti i stanemo iza njih kao organizacija.

Zbog toga je jedini logični slijed bio osnivanje i registracija udruženja koje će moći nesmetano da djeluje na teritoriji čitave zemlje. Misija udruženja je ostala ista kao i 2017. godine – to je ono što čini bit Korine. Djelatnosti, koje su u stvari metode za ostvarivanje ove misije su dorađene i više su prilagođene onome u čemu smo se mi više pronašli tokom godina. Najznačajnije od njih su: saradnja sa nadležnim organima u sprečavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala, zaštita i unaprijeđivanje životne sredine i dobrobiti životinja kroz zalaganje za izmjene i implementaciju postojeće legislative i jačanje institucija, i ono što nam je postalo sve važnije – podrška razvoju manje razvijenih udruženja i osnaživanje lokalnih zajednica.

Advokat sjedi za kancelarijskim stolom ispred kompjutera
Advokat Zoran Ignjatić (foto: Miloš Zvicer/Korina)

Iako je Udruženje Korina u Crnoj Gori nedavno proslavilo svoj 7. rođendan (veliko hvala svim članovima i poslovnim partnerima koji su ga zajedno sa nama proslavili), početni koraci organizacije koja ih sada pravi u susjednoj Bosni i Hercegovini nisu ništa manje bitni. Sa jednakom pažnjom i posvećenošću želimo da razvijamo naš bosansko-hercegovački tim, bez kojeg će biti teško ostvariti zamišljenu viziju osnivača u doglednoj budućnosti, a koja je bila naša najveća motivacija za osnivanje udruženja. Mi vjerujemo u ono što radimo i želimo da okupimo ljude koji isto tako vjeruju.

Zbog toga sa ponosnim entuzijazmom želimo da upravo na ovaj dan našoj Korina zajednici predstavimo pojačanje našeg tima, odnosno novog člana pravno-kriminalističkog tima Udruženja Korina – advokata Zorana Ignjatića iz Trebinja. 

Advokat Ignjatić će zastupati pravne interese udruženja u Republici Srpskoj, odnosno državi Bosni i Hercegovini i sarađivaće sa nama na pravnim pitanjima i slučajevima koji se tiču naših programskih aktivnosti i statutornih ciljeva.

On je takođe prvi član našeg pravno-kriminalističkog tima iz BiH, koji u Crnoj Gori već čine advokat Stefan Šljukić i magistarka kriminalistike Danijela Đurković.

Veoma se radujemo ovoj saradnji i novom poslovnom prijateljstvu, i uvjereni smo da će plodovi tog rada biti na korist šire društvene zajednice, o čemu će naša zajednica, partneri i javnost biti blagovremeno obavještavani, kao i uvijek dosad.

Team Korina | 23. 6. 2024.

O nama

Udruženje Korina je registrovano nevladino i neprofitno udruženje građana koje djeluje u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Naša misija je rad na poboljšanju sistema koji treba da doprinese boljem suživotu između ljudi, životinja i prirode.

Copyright 2024 Korina. Sva prava zadržana.