Što prije oživjeti mjesne zajednice u Nikšiću koje postoje samo na papiru

People voting by holding paper notes

Udruženje Korina je podnijelo inicijativu predsjedniku Opštine Nikšić za sazivanje zbora građana mjesne zajednice Centar I kako bi se formirali organi te mjesne zajednice, odnosno izvršio odabir Savjeta i predsjednika, u skladu sa Odlukom o mjesnim zajednicama Opštine Nikšić, s obzirom na to da je mandat prethodnom Savjetu i predsjedniku istekao prije više od 10 godina. Formiranje Savjeta MZ Centar I je preduslov za dalje aktivnosti u okviru ove mjesne zajednice, kao osnovnog predstavničkog organa građana na području mjesne samouprave.

Mjesna zajednica, kao dio jedinstvenog sistema lokalne samouprave, doprinosi odgovarajućim i inkluzivnijim uslugama za građane. Zakon o lokalnoj samoupravi je propisao da opština stvara uslove, podstiče i pomaže učešće lokalnog stanovništva u ostvarivanju lokalne samouprave, putem različitih oblika učešća stanovništva u izjašnjavanju i odlučivanju o poslovima od zajedničkog interesa. Na osnovu pomenutog zakona, ali i Odluke o mjesnim zajednicama, jemči se pravo na učestvovanje građana u participaciji odluka koje se donose u mjesnoj zajednici u kojoj imaju prebivalište.

Iako je sve uredno i taksativno navedeno u zakonskim i podzakonskim aktima, u opštini Nikšić u pojedinim mjesnim zajednicama ne postoje prethodno navedeni organi. Mjesna zajednica Centar I kao jedna od najurbanijih (zajedno sa Centrom II) već godinama nema izabrane organe, odnosno nije aktivna. U opštini osim Centra I, ni sljedeće mjesne zajednice nemaju izabrane organe: Dragova Luka, Trebjesa i Rudo Polje. Nadalje, na sajtu Opštine su sa spiska svih mjesnih zajednica donedavno bile izostavljene dvije: Tović i Vidrovan. Na području opštine Nikšić osnovane su 32 mjesne zajednice.

Kao jedan od pozitivnih primjera učešća građana može se navesti MZ Župa Nikšićka.

Cilj ove inicijative je fokusiranje na konkretne prioritete koji se tiču građana, decentralizacija poslova i odlučivanja kako bi taj proces postao bliži građanima. To bi imalo pozitivan efekat kako za lokalnu upravu, tako i za građane, jer efikasne mjesne zajednice predstavljaju direktnu sponu između građana i lokalnih vlasti. Smatramo da je ključno osim uključivanja građana, javno oglašavanje lokalne samouprave u cilju podizanja svijesti o značaju mjesnih zajednica u opštini.

Zbog svega navedenog, nadamo se da će predsjednik Opštine Nikšić g. Marko Kovačević prihvatiti i podržati ovu inicijativu, te da će izabrani predstavnici u lokalnoj upravi dalje podsticati rad mjesnih zajednica, koje će kao dio jedinstvenog sistema lokalne samouprave, doprinijeti da se građani jednog područja više pitaju u procesu donošenja odluka o stvarima bitnim za njih.

Team Korina | 6. 9. 2023.

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.