Novo poglavlje

Obavještavamo naše prijatelje, poslovne partnere, donatore, medije i ostalu zainteresovanu javnost da Udruženje Korina od sada djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine kao registrovana nevladina i neprofitna organizacija. Sjedište ovog udruženja biće u Trebinju.

Nakon pet godina od osnivanja Udruženja za podsticanje suživota Korina, shvatili smo da je došlo vrijeme za nove korake, nove projekte i nove izazove. Prirodno je da nakon prvih pet godina dođe vrijeme za promjene. U prethodnom periodu smo postavljali sebi pitanja u čemu od svega onoga što smo radili od 2017. do danas smo se pronašli, šta možemo da uradimo drugačije, a šta je vrijeme da ostavimo iza sebe. Nimalo ne zapostavljajući naše preduzete napore u Crnoj Gori kojima smo i dalje u potpunosti posvećeni – i takođe zahvaljujući njima – postepeno smo uviđali da stičemo nova poznanstva koja su se pretvorila u nova partnerstva, prvenstveno na području Hercegovine, Podrinja i Sarajeva, ali još uvijek nismo imali pravni legitimitet da ih predstavimo javnosti i stanemo iza njih imenom.

Zbog toga je jedini logični slijed bio osnivanje i registracija udruženja koje će moći nesmetano da djeluje na teritoriji čitave zemlje. Misija udruženja je ostala ista kao i 2017. godine – to je ono što čini bit Korine. Djelatnosti koje su u stvari metode za ostvarivanje ove misije su usredsređenije i više prilagođene onome u čemu smo se mi više pronašli tokom ovih početnih godina. Najznačajnije od njih su: saradnja sa nadležnim organima u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala, zaštita i unaprijeđivanje životne sredine i dobrobiti životinja kroz zalaganje za izmjene i implementaciju postojeće legislative i jačanje institucija, i ono što nam je postalo sve važnije – podrška razvoju manje razvijenih udruženja i osnaživanje lokalnih zajednica.

Nadamo se da ćemo u narednom periodu opravdati povjerenje naših prijatelja i saradnika, te da ćemo uspješno steći neke nove s kojima ćemo zajedno raditi na tome da pokažemo puni potencijal ove prelijepe zemlje u koji vjerujemo.

Team Korina | 28. 8. 2022.

O nama

Udruženje Korina je registrovano nevladino i neprofitno udruženje građana koje djeluje u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Naša misija je rad na poboljšanju sistema koji treba da doprinese boljem suživotu između ljudi, životinja i prirode.

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.