Potpisan memorandum o saradnji sa Komunalnom policijom Nikšić, uskoro kreće akcija „Čitač”

Udruženje Korina Komunalna policija Nikšić

Udruženje Korina i Komunalna policija Nikšić su u susret Svjetskom danu životinja 2021. formalizovali od ranije uspostavljenu saradnju potpisivanjem zajedničkog memoranduma, koja se zasniva na principima partnerstva, međusobnog povjerenja i saradnje, transparentnosti, dobre uzajamne informisanosti o svojim planovima, programima i aktivnostima, uz preuzimanje odgovornosti za realizaciju zajednički postavljenih ciljeva.

Potpisnici su saglasni da međusobnu saradnju razvijaju i unapređuju kroz projekte poboljšanja komunalnog reda u gradu, a naročito:

– Implementacijom Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca;

– Edukacijom građana o pravima i obavezama koje proizilaze iz pozitivno-pravnih propisa u oblasti komunalnog reda, zaštite dobrobiti životinja i odgovornog vlasništva, i zaštite životne sredine;

– Obavještavanjem i informisanjem o konkretnim slučajevima nezakonitog postupanja, podnijetim prijavama i pokrenutim postupcima protiv počinilaca prekršaja iz oblasti zaštite dobrobiti životinja i zaštite životne sredine; kao i

– Učešćem u međusobnim projektnim aktivnostima.

Načelnik komunalne policije u Nikšiću Novica Milović

Prva zajednička akcija postupanja po prijavi građana za neadekvatno držanje životinja je sprovedena u aprilu 2021. godine, četiri mjeseca nakon usvajanja nove opštinske odluke.

Od tada je saradnja redovna, a u međuvremenu je Komunalna policija Nikšić opremljena jednim čitačom za mikročipove, kroz donaciju organizacije Friends of Dogs Montenegro iz Tivta, koji je zaprimio načelnik Novica Milović. To znači da će sada službenici Komunalne policije moći lakše da sprovode aktivnosti na terenu, kako bi ustanovili da li su vlasnički psi propisno označeni, čime će se vlasnici pasa podstaći na zakonom obavezujuće aktivnosti identifikacije i registracije, vođenja pasa na odgovarajućem povocu, sa posebnim naglaskom na opasne pasmine, i slično.

Cilj je da se poveća nivo poštovanja zakonskih normi na lokalnom nivou, prvenstveno kroz edukaciju vlasnika i držaoca životinja, a zatim i represivno djelovanje samo u konkretnim slučajevima kada se preventivno djelovanje ne pokaže uspješnim.

 „Izuzetno nam je drago zbog ostvarene saradnje sa NVO Udruženje Korina, koja se bavi zaštitom životinja, i što zajednički možemo doprinijeti boljoj i efikasnijoj zaštiti životinja u našem gradu. Služba komunalne policije će se staviti na raspolaganje prilikom zajedničkih akcija punim kapacitetima. Skoro svi naši službenici su prošli obuku za kontrolu čipovanih vlasničkih pasa. U narednom periodu pokrenućemo zajedničku akciju koja će se odnositi na kontrolu svih vlasničkih pasa u našem gradu”, kaže Milović.

Naravno, saradnja tima Korina Animals i komunalne policije se ne odnosi samo na slučajeve čiji su objekat zaštite ili prigovora psi, već se radi i o ostalim životinjama, kao što su svinje koje se drže u domaćinstvu ili vlasnički golubovi. Ono što je posebno važno napomenuti jeste da su svi raspoloživi službenici prošli obuku kako bi se upoznali sa svojim nadležnostima iz ove oblasti, a sljedeći korak biće akcija „Čitač” koja će se sprovesti na javnim površinama, i čiji datum početka neće biti javno objavljen. Nakon toga, neophodno je krenuti u kampanju od vrata do vrata, sa posebnim fokusom na ruralna i prigradska mjesta.

Zbog toga pozivamo građane Nikšića da ukoliko to nisu uradili, propisno obilježe svoje pse i vakcinišu ih na bjesnilo kod svog veterinara jer kazne za ovaj prekršaj iznose od 100 do 1000 eura za fizička lica.

Tim Korina Animals / Udruženje Korina

O nama

Udruženje za podsticanje suživota Korina je nevladino i neprofitno udruženje osnovano u aprilu 2017. godine sa sjedištem i djelovanjem na teritoriji Crne Gore. Skraćen naziv udruženja je Udruženje Korina. Naša misija je podsticanje suživota između ljudi, životinja i prirode. PIB: 11036538

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.