Novi početak za zakonsku zaštitu životinja u Nikšiću

Nova Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca je usvojena u Skupštini Opštine Nikšić pred sam kraj 2020. godine.

Međutim, i nakon četiri mjeseca od njenog donošenja, kao i tokom prethodnih 10 godina trajanja stare odluke, jasno je da građani nisu u zadovoljavajućoj mjeri upoznati sa odredbama kojima se definišu njihova prava i obaveze u pogledu načina držanja kućnih ljubimaca.

Imajući u vidu problem napuštenih životinja koji postoji u Nikšiću, jasno je da je neodgovorno vlasništvo jedan od uzroka, a odgovorno vlasništvo jedan od preduslova njegovog rješenja.

Zbog toga su tim Korina Animals i Komunalna policija Nikšić odlučili da je neophodno pojačati aktivnosti na implementaciji ove odluke kroz preventivno djelovanje u međusobnoj saradnji, tako da je ove nedjelje sprovedena prva zajednička akcija postupanja po prijavi građana za neadekvatno držanje životinja.

Pored toga, nakon što Komunalna policija uskoro bude opremljena čitačima za mikročipove pasa, planiramo da krenemo u zajedničke aktivnosti na terenu na najfrekventnijim lokacijama, kako bi se vlasnici pasa podstakli na zakonom obavezujuće aktivnosti identifikacije, vođenja pasa na odgovarajućem povocu, sa posebnim naglaskom na opasne pasmine, i slično.

Cilj je da se poveća nivo poštovanja zakonskih normi na lokalnom nivou, prvenstveno kroz edukaciju vlasnika i držaoca životinja, a zatim i represivno djelovanje samo u konkretnim slučajevima kada se preventivno djelovanje ne pokaže uspješnim.

Za sve one koji nisu upoznati sa novom odlukom o načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanju sa napuštenim životinjama, mogu se obratiti timu Korina Animals putem društvenih mreža ili mejl adrese korina.animals@gmail.com.

Zajedničko saopštenje tima Korina Animals i Komunalne policije Nikšić

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.