Crna Gora dobila svoje mjesto u Briselu

Eurogroup for Animals & Korina

Čast nam je i zadovoljstvo što možemo da obavijestimo javnost da je Udruženje za podsticanje suživota Korina postalo punopravni član Eurogrupe za životinje (Eurogroup for Animals), najveće panevropske organizacije za zaštitu životinja koja okuplja organizacije iz 25 država članica EU, kao i iz nekoliko trećih zemalja kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska, Srbija, Norveška, Kosovo*, Australija i SAD.

Eurogrupa za životinje je osnovana 1980. godine od strane organizacija iz šest država članica tadašnje Evropske zajednice nakon što su primijetili da se o sve više zakona u vezi sa životinjama odlučuje na evropskom nivou. Tokom prethodne četiri decenije, udruženje je uspjelo da obezbijedi da Evropska unija postane svjetski lider u standardima dobrobiti životinja.

Eurogrupa za životinje pruža savjete i ekspertizu o dobrobiti životinja raznim evropskim institucijama, kao što su Evropska komisija, Savjet Evropske unije i Evropski parlament i jedna je od najdugovječnijih lobističkih grupa u Briselu.

Podsjećamo da je ove godine Evropska komisija odlučila da podrži građansku inicijativu kojom se traži zabrana kaveza za životinje koje se uzgajaju na farmama. Komisija je najavila da bi zabrana, kao dio revizije zakonodavstva o dobrobiti životinja, mogla da stupi na snagu 2027. godine, što će uticati na sve farmere u Crnoj Gori jer je Crna Gora dužna da u procesu pristupanja prihvati pravnu tekovinu EU u oblasti zaštite dobrobiti farmskih životinja.

Šta ovo znači za oblast zaštite životinja u Crnoj Gori, za civilni sektor koji se njime bavi i za same životinje? Ovo je ogroman korak ka uključivanju Crne Gore u vrh evropskih i globalnih dešavanja na polju ostvarenja najvećih mogućih standarda zaštite životinja. Crna Gora će od sada biti ravnopravan učesnik ovih zalaganja i biće ne samo u toku svih dešavanja, već i aktivan sagovornik.

Daćemo sve od sebe da odgovorimo na očekivanja i želimo da zahvalimo svima koji nas prate i podržavaju naš rad prethodne četiri godine jer ste svi koji nas pratite veliki dio našeg postojanja i djelovanja.

Tim Korina Animals / Udruženje Korina

O nama

Udruženje za podsticanje suživota Korina je nevladino i neprofitno udruženje osnovano u aprilu 2017. godine sa sjedištem i djelovanjem na teritoriji Crne Gore. Skraćen naziv udruženja je Udruženje Korina. Naša misija je podsticanje suživota između ljudi, životinja i prirode. PIB: 11036538

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.