Crna Gora dobila najbolje krivično zakonodavstvo u oblasti zaštite životinja u regionu

Justice
Skoro četiri godine od prvog predloga koji smo pripremili i uputili prema Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava početkom 2020. godine zajedno sa još 16 organizacija, Skupština Crne Gore je sinoć, 11. decembra 2023. godine usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika čime je ova zemlja dobila moderno i opsežno zakonodavno rješenje za podoblast zaštite životinja, u oblasti krivičnih djela protiv životne sredine i uređenja prostora, trenutno možda i najbolje od svih susjednih država osim Italije, čija su zakonodavstva iskorišćena za komparativnu analizu sa starim Krivičnim zakonikom koji u ovom dijelu nije mijenjan od svog donošenja.

Naš stav kao predlagača je bio da se u Crnoj Gori slučajevi mučenja i ubijanja životinja suprotno propisima dešavaju mnogo češće nego što je to zabilježeno i/ili prijavljeno. Razlog ovome može biti to što građani nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa postojećom legislativom ili su mišljenja da prijavljivanje neće dovesti do pronalaska i sankcionisanja krivca.

Crna Gora 2023. godinu završava najuspješnije do sada kada je u pitanju krivično-zakonodavna oblast zaštite životinja

Međutim, čak i kada određeni slučaj bude prijavljen, dosadašnja praksa crnogorskog pravosuđa pokazala je da osnovna državna tužilaštva nerijetko primjenjuju institut odloženog krivičnog gonjenja, dok se osnovni sudovi u slučaju izricanja osuđujuće presude odlučuju na uslovne kazne, što potencijalno ohrabruje počinioce da se mnogo lakše odluče na trovanje, vješanje, pucanje ili borbe životinja, kao i na njihovo seksualno zlostavljanje (npr. zabilježena bestijalnost usred dana pored dječjeg igrališta u Nikšiću 2019. godine).

Rad pravosuđa jedne zemlje je od velike važnosti za cjelokupnu vladavinu prava. Trenutno životinje nisu aktivni subjekt prava. Sve što imaju je član 309 Krivičnog zakonika. Stav predlagača je bio da je u prethodnom periodu kroz praksu postalo jasno da sudije i tužioci ne uzimaju slučajeve protivpravnog mučenja i ubijanja životinja dovoljno ozbiljno. Iako je obaveza državnih tužilaca zaštita javnog interesa, a mučenje i ubijanje životinje suprotno propisima krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, postojala je potreba da se taj dio javnog interesa zaštiti, na način da se za predmetno krivično djelo uvedu strože kazne, te da se proširi opseg zaštite. U posljednje vrijeme je primijećen određeni napredak, na primjer u radu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću u pogledu istražnih radnji, kao što je češće izdavanje naredbi za obavljanje ekotoksikoloških analiza i izuzimanje snimaka sa videonadzora u slučajevima trovanja životinja na javnim površinama, naročito pasa.

Manjkavosti koje su se javljale u doskora važećoj legislativi otvorile su prostor za ovakvo djelovanje pravosuđa, stoga smo smatrali da je potrebno revidirati član 309 kako bi se:
a) proširio obim propisanih sankcija;
b) uvela nova krivična djela koja su prepoznata u svakodnevnom životu kao stvarna i veoma zastupljena postupanja na štetu životinja koja dovode do njihovog mučenja i smrti.

Ipak, Crna Gora 2023. godinu završava najuspješnije do sada kada je u pitanju krivično-zakonodavna oblast zaštite životinja. Možemo se pohvaliti najboljim zakonodavnim rješenjem za borbe životinja koje do sada nije ni bile definisane kao krivično djelo, dok je novi član 309a veoma opširan i urađen po uzoru na zemlje poput Italije i SAD, koje su predvodnice u ovoj oblasti. Čak i samo prisustvo borbama bez klađenja, što je dosad bio ključni faktor (koristoljublje) ili držanje pasa za borbe u ime nekog drugog su kriminalizovani! O ovome ćemo više govoriti u narednom periodu.
Takođe, ponosni smo na izvojevane strože kazne za ubijanje, povređivanje ili mučenje većeg broja životinja, a naročito kada je učinjeno prema životinjama koje pripadaju posebno zaštićenim životinjskim vrstama – čak do 5 godina zatvora!

Radujemo se novim aktivnostima policijskih i pravosudnih organa pri primjeni novog zakonika, i pozivamo građane da prijave svako kršenje ovih odredbi

Bitno je istaći da smo insistirali na doradi dijela koji se odnosi na „drugi način zlostavlja životinju” a koji se može odnositi na seksualno zlostavljanje.

U zaključku, konstatujemo da je u predloženim rješenjima konsultovana uporedna praksa zemalja sa kojima Crna Gora dijeli zajedničko pravno nasljeđe, kao i država članica Evropske unije, a ona su zatim prilagođena realnoj i pravnoj situaciji u našoj zemlji. Usvajanjem ovog predloga, Crna Gora je dobila inovativno zakonodavno rješenje usklađeno sa savremenom uporednom krivično-pravnom praksom čime će zauzeti vodeću poziciju u regionu u ovoj oblasti, a približiće se standardu zapadnih zemalja.

Radujemo se novim aktivnostima policijskih i pravosudnih organa pri primjeni novog zakonika, i takođe pozivamo građane da bez bojazni i dvoumljenja prijave nama i nadležnim organima svako kršenje ovih odredbi.

Nevladine organizacije podnosioci ovog predloga bile su: Udruženje Korina, NVO RUKA – ŠAPI, NVO SPAS, Društvo za zaštitu životinja Podgorica, Šapice – Bar, DZZŽ Feniks Cetinje, Friends of Dogs Montenegro – Prijatelji Pasa, Nikšićko udruženje za zaštitu životinja, NVO Prijatelji Životinja Podgorica – Animals frends Podgorica, Kotor Kitties, Grupa Prijatelji životinja Bar- Hope for stray dogs in Bar, Rikijevo carstvo, Nvo Mali I Veliki Raj, NVO Kuća Životinja, Nvo Happy paws, Galop, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore.

Hvala svakoj od njih.
 

Team Korina | 12. 12. 2023.

Copyright 2021 Korina. Sva prava zadržana.